Huisregelement

ALGEMENE REGELS:

 • Alle aanwijzigingen van bestuursleden en gemachtigden van de LWR dienen opgevolgd worden. Klachten kunt u bij een bestuurslid melden.
 • Gevonden voorwerpen dient u bij de bar in te leveren.
 • Voor het juryhuis geldt: geen toegang voor onbevoegden.

HET IS VERBODEN OM OP HET TERREIN VAN DE LWR:

 • Drugs in het bezit te hebben, te gebruiken en te verhandelen
 • Wapens of andere voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden in bezit te hebben
 • Geweld te gebruiken en/of met geweld te dreigen
 • Discriminerende opmerkingen te maken
 • Door woord en/of gebaar iemand seksueel te intimideren
 • Beledigingen te uiten (aantasten van iemands eer en goede naam)
 • Alcohol te nuttigen als men een functie heeft tijdens wedstrijden
  • Tijdens een training is matig gebruik van alcohol toegestaan

HET IS NIET TOEGESTAAN OM:

 • Glaswerk mee van het terrein af te nemen
 • Overlast te veroorzaken op het terrein en in de directe omgeving van het terrein
 • Schade te veroorzaken op het terrein en in de directe omgeving van het terrein, bezittingen van de LWR en bezittingen van deelnemers en toeschouwers

DE TOEGANG KAN WORDEN GEWEIGERD ALS U:

 • Aangeschoten of dronken bent
 • De toegang tot het terrein eerder is ontzegd

BIJ HET PLEGEN VAN MISDRIJVEN

 • Doen wij aangifte bij de politie
 • Dienen wij een klacht in bij de Raad van Beheer
 • Wordt u direct overgedragen aan de politie

BIJ NIET NALEVING VAN DEZE HUISREGELS:

 • Wordt u van het terrein verwijderd en zal u (eventueel) de toegang ontzegd worden
 • Wordt bij huisvredebreuk de politie ingeschakeld
 • Wordt een baanverbod opgelegd

Laatste update