Lid worden

Aanvraag lidmaatschap van de Limburgse Windhonden Renvereniging

rekeningnummer NL16 Rabo 0154 8089 54 t.n.v. Limburgse Windhonden Renvereniging

Secretariaat: Bianca en Diane (0622022540)

 

Meldt u zich aan als lid van de LWR dan verplicht u zich tot het betalen van contributie van € 70,– per jaar, door middel van het bedrag over te maken op bovenstaand rekeningnummer of contant aan de penningmeester/secretariaat vóór 1 maart van het jaar waarin het lidmaatschap ingaat. U ontvangt dus GÉÉN acceptgiro.

Een lidmaatschapsjaar is van 1 januari tot en met 31 december.

Opzegging lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren bij het secretariaat, uiterlijk 1 maand voor afloop van het lidmaatschapsjaar te weten vóór 1 december. Indien het lidmaatschap niet wordt opgezegd, verplicht men zich tot het betalen van het lidmaatschap van het volgende lidmaatschapsjaar.

Na het voldoen van uw contributie ontvangt u bij u eerst volgende bezoek uw lidmaatschapskaart

Laatste update